Xét Nghiệm Đàm

Kỹ  thuật lấy đàm làm xét nghiệm đạt chất lượng là:

  1. Súc miệng với nước lọc
  2. Bệnh nhân phải hít thở sâu 3 lần: hít hơi vào thật sâu, nín thở  vài giây và thở ra chầm chậm.
  3. Hít hơi vào thật sâu, ho mạnh cho đến khi có đàm trong miệng, rồi nhẹ nhàng nhổ hết đàm vào trong lọ.

Soi đàm tìm AFB (Acid – Fast Bacilii)  nghĩa là soi đàm tìm trực khuẩn kháng acid do vi khuẩn lao  không bắt màu thuốc nhuộm thông thường như những con vi khuẩn khác.

Để  tăng độ chính xác của xét nghiệm, đàm phải được lấy nhiều mẫu và trong 3 ngày liên tiếp, vào lúc sáng sớm chưa ăn uống (ngoại trừ nước lọc) và không dùng dung dịch súc miệng .Đồi với Lao Phổi AFB (+) cần 2 mẫu đàm AFB (+) hoặc 1 mẫu đàm AFB (+) cộng thêm tổn thương nghi lao trên Xquang phổi. Đối với Lao Phổi AFB (-) cần 6 mẫu đàm AFB (-). Hiện nay để thuận tiện cho bệnh nhân, các mẫu đàm có thể thực hiện trong cùng ngày khám.

 

 

0901.167.491